MALTEPE TİCARET MESLEK LİSESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI
12-E

1.

*
**
***
****
*****

Ekran çıktısının yukarıdaki gibi olmasını sağlayacak  php programını  yazınız.

2 -  1-100 arası sayılardan karesi 500 den büyük olanları ekrana yazdıran programı while döngüsü kullanarak yazınız.

3 – Klavyeden sayı girilecektir.  Fonksiyon içerisinde sayının tek yada çift olma durumu kontrol edilecektir. Sayı tekse ekrana “Sayı Tektir” yazılacak  Sayı çiftse geriye değer döndürme yoluyla sayının karesi ekrana yazdırılacaktır. Bu durumu sağlayan programı yazınız.

4 - Klavyeden sayı girilecektir. Fonksiyon içerisinde 1’den girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını  hesaplayarak sonucu geriye değer döndürme yoluyla ekranda yazan programı yazınız.

Aşağıdaki programda ekran çıktılarını yazınız (8P)

 <?php 
function islem ($sayi1 = 5, $sayi2 = 10)
{
if($sayi1>=$sayi2)
$sonuc = $sayi2 /$sayi1;
else
$sonuc= $sayi1+$sayi2;
return $sonuc;
}
$birincisayi = 100;
$ikincisayi = 50;
echo islem($birincisayi, $ikincisayi);
echo islem($birincisayi);
echo islem();

6- Aşağıdaki sorularda doğru şıkkı işaretleyiniz.  (6X2P)

1. Aşağıdakilerden tanımlamalardan hangisi doğrudur?
A)$1.sayi = 15;    B $sayi_1= 15;       C)$sayi ? = 15;   D)$sayı =15;

2.     Aşağıdakilerden deyimlerden hangisi şarta bağlı işlem yapar?
A) If …. Else ….B) For             C)until    D)repeat

3. For döngüsü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)  başlangıç değerini belirleyebiliriz
B)  bitiş değerini belirleyebiliriz
C)  artış değeri her zaman 1 dir    
D)İstediğimiz yerde döngüyü sonlandırabiliriz

4.   Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonda değer döndüren deyimdir?
A)  back        B)  next      C)  return        D)  function

5. Fonksiyon içinde fonksiyon dışındaki değişkenlerin kullanılabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar
A)Static       B) return   C)Global     D)Getdate

6. Fonksiyon içerisinde değişkenin son almış olduğu değerin korunmasını sağlayarak sonraki çağrılmalarda kullanılabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar
A)Global     B)Return         C)Static             D) While

Yandex.Metrica