Değişiklik v1.1: Paralel, Serial, Network, Usb ve Firewire bağlantı hızları eklendi.