VERİTABANI DERSİ SON SINAV İÇİN ÇALIŞMA SORUSU

1.            SINIFI.OKULNO.ADISOYADI.CALISMASORUSU adında bir veritabanı dosyası oluşturulacaktır.

2.            Bu dosyanın içerisine iki tane tablo oluşturulacaktır
a. Birinci tablo Öğrenciler
b. İkinci tablo Not Dökümü

3.            Öğrenciler tablosu aşağıdaki bilgilere göre oluşturulacaktır.


Alan Adı

Alan Özelliği

OKULNO

Uzun tamsayı, Birincil Anahtar olacak, Ondalık basamak olmayacak, Yineleme olmayacak şekilde sıralı, bu alan yazılmadan geçilemeyecek, 0 (sıfır) dan küçük sayı girilmesi engellenecek, girildiğinde ekrana “0 dan küçük Okul No Olamaz” yazacak, ekranda görünen adı “Okul No” olacak

ADI

15 karakter uzunluğunda, bu alanın girilmesi zorunlu olacak, bu alana göre sıralama yapılacaktır, büyük harf olacaktır.Ekranda görünen adı “Öğrenci Adı”

SOYADI

20 karakter uzunluğunda, girilmesi zorunlu olacak, bu alana göre sıralama yapılacak, büyük harf olacaktır, Ekranda görünen adı “Öğrenci Soyadı” olacak

DOGUMTARIHI

17.03.2010 şeklinde tarih olarak görüntülenecektir, ekranda görünen ismi “Doğum Tarihi” olacak,

DEVAMSIZLIK

Tamsayı, ondalık basamak olmayacak, hücreye ilk gelen değer 0 olacak,

SINIFI

3 karakter uzunluğunda olacak, ilk sayı zorunlu ikinci sayı isteğe bağlı,  bir harf zorunlu ve büyük olacak

EVTELEFONU

0 (536) 123 0000 şeklinde görüntülenecek şekilde ayarlanacak

4.            Not Dökümü aşağıdaki bilgilere göre oluşturulacaktır.


Alan Adı

Alan Özelliği

OKULNO

Uzun Tamsayı, ondalık basamak olmayacak, giriş zorunlu, sıralı olacak, giriş yapılması zorunlu, 0 (sıfır) dan küçük sayı girilmesi engellenecek, girildiğinde ekrana “Lütfen 0 dan büyük değer giriniz” yazacak, ekranda görünen adı “Okul No” olacak

DERSADI

12 karakter uzunluğunda, sıralı olacak, büyük harf olacak, zorunlu olacak

YAZILI1

Bayt, Ondalık basamak 1 olacak, bu alanın ilk gelen değeri (otomatik yazılan değeri) 5 olacaktır, 0 ve sıfırdan büyük değer girilmesi sağlanacak eğer girilmez ise “Yazılı Notu sıfırdan küçük olamaz” yazacak,

YAZILI2

Bayt, Ondalık basamak 1 olacak, bu alanın ilk gelen değeri (otomatik yazılan değeri) 5 olacaktır, 0 ve sıfırdan büyük değer girilmesi sağlanacak eğer girilmez ise “Yazılı Notu sıfırdan küçük olamaz” yazacak,

SOZLU

Bayt, Ondalık basamak 1 olacak, bu alanın ilk gelen değeri (otomatik yazılan değeri) 5 olacaktır, 0 ve sıfırdan büyük değer girilmesi sağlanacak eğer girilmez ise “Yazılı Notu sıfırdan küçük olamaz” yazacak,

5.            Her iki tabloya 3’er kayıt girilecektir.

6.            İki tablo arasında ilişki kurulacaktır.

7.            Aşağıdaki işlemleri yapan sorgular hazırlanıp kaydedilecektir.
a.            Sorgu Adı “11D Ders Notu Listesi” olacak. Sınıfı 11D olanların, Öğrenciler tablosundan OKULNO, ADI,SOYADI; Not Dökümü tablosundan DERSADI, YAZILI1,YAZILI2,SOZLU notlarını listeleyecek ayrıca OKULNO ya göre sıralama yapacak sorguyu yazınız.
b.            Sorgu Adı “D ile Başlayanlar” olacak. Adı D ile başlayan öğrencilerin listesi ayrıca ekrana OKULNO, ADI,SOYADI,DERSADI listeleyecek sorguyu yazınız.
c.            Sorgu Adı “2009 luların Yazılı Toplamı” olacak. 2009 yılı içinde doğanların OKULNO, ADI, DOGUMTARIHI, YAZILI1,YAZILI2 notları listelenecek,  ayrıca Ortalama adında yeni bir alan eklenip YAZILI1 ve YAZILI2 nin ortalaması hesaplanacaktır.
d.            Sorgu Adı “Ortalama Hesapla” olacak. Ekrana ADI, DERSADI, YAZILI1,YAZILI2,SOZLU alanlarını listeleyecek ayrıca birinci yazılı ile ikinci yazılının toplamının %40 nı sözlü notunun %60 ı ile toplayacak yeni bira alan oluşturunuz.
e.            Sorgu Adı “Devamsız Başarısızlar” olacak. OKULNO, ADI,SOYADI alanları listelenecek. Devamsızlığı 20 ve üstünde olanlar ve Yazılı1 notu 45 den küçük olanları ekrana listeleyen sorguyu yazınız.
f.             Sınıfı 11F olanları 12F ye güncelleştiren sorguyu yazınız ve “Sınıf Artır “adıyla kaydediniz.
g.            Devamsızlığı 20 den büyük olan öğrencilerin kayıtlarını silen sorguyu yazınız ve “Devamsızlıktan Kalanları Sil”adıyla kaydediniz.
8.            Aşağıdaki bilgilere göre form düzenleri oluşturulacaktır.
a.            Not Dökümü tablosundaki bütün alanların bir formu oluşturulacaktır. Sihirbazdan Sekmeli ve Endüstriyel şablonları kullanılacak ve “Not Dökümü Formu” adıyla kaydedilecektir.
b.            Öğrenciler tablosundaki bütün alanların bir formu oluşturulacaktır. Sihirbazdan Sütunlu ve Beyaz kağıt seçilecek ve “Öğrenciler Formu” adıyla kaydedilecektir.
c.            Ortalama Hesapla sorgusundaki bütün alanların bir formu oluşturulacaktır. Sihirbazdan Sekmeli ve Taş şablonları seçilecek ve “Ortalama Hesaplama Formu” adıyla kaydedilecektir.