VERİTABANI DERSİ SON SINAV İÇİN ÇALIŞMA SORUSU CEVAP ANAHTARI

Soru 1 ve 2. Veritabanı adı ve tabloları görmek için aşağıdaki resmi kullanabilirsiniz. Soru 1 ve 2 nin cevabı burada görünmektedir.

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

Soru 3. Aşağıya sırasıyla Öğrenciler tablosunun bütün alanlarının ekran görüntüleri konmuştur.

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

Soru 4. Aşağıya sırasıyla Not Dökümü tablosunun bütün alanlarının ekran görüntüleri konmuştur.

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

Soru 5. Her iki tablo için girilecek 3'er veri örneği aşağıda görünmektedir.

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

Soru 6. Tablolar arasındaki ilişkinin kurulmuş hali aşağıdadır.

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

Soru 7. Sorguların tamamlanmasından sonraki liste aşağıda görünmektedir. Daha sonra teker teker ekran görüntüleri konmuştur.

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

a. 11D Ders Notu Listesi Sorgusu
2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

b. D ile Başlayanlar Sorgusu
2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

c. 2009 luların Yazılı Toplamı sorgusu
2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

d. Ortalama Hesapla sorgusu
2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

e. Devamsız Başarısızlar sorgusu
2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

f. Sınıf Artır sorgusu
2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

g. Devamsızlıktan Kalanları Sil sorgusu
2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

Soru 8. Bütün formlar bittiğindeki liste aşağıdaki gibi olmalıdır.

2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

a. b. ve c. Maddelerindeki Formlar Bitirildiğindeki Ekran Görüntüsü
2009-2010 Veritabanı Dersi Çalışma Soruları Cevap Anahtarı